14 dagen retourtermijn

Gratis verzending vanaf €100 (BE & NL)

Artikelen aangekocht uit onze outlet, mogen niet geretourneerd worden

Mijn winkelkar

De winkelkar is leeg

Algemene voorwaarden

1. Identiteit van het bedrijf

Badou CommV

Lippenhovestraat 15
9620 Zottegem
België

E-mail:  info@badou.be

BTW: BE 0749.780.801

IBAN: BE99 1234 5678 9999

2. Over deze algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.

2.2 De minimumleeftijd om bestellingen bij ons te plaatsen is 18 jaar. Als je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, verzoeken we je vriendelijk om je ouders of wettelijke voogd te vragen om de bestelling te plaatsen. Als we merken dat een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht voor om deze bestelling te weigeren.

3.Uw bestelling plaatsen

3.1 U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op de website: Badou in te vullen en op de daarvoor bestemde verzendknop te klikken.

3.2 Wanneer u uw bestelling plaatst, ontvangt u een webordernummer.

3.3 Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de door u geselecteerde producten onder deze algemene voorwaarden te kopen. Het is mogelijk dat we uw aanbod naar eigen goeddunken niet accepteren.

3.4 Indien wij uw bestelling accepteren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging per e-mail te sturen. Deze bevestiging is bindend op het moment dat wij deze naar u verzenden. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, proberen we telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen.

3.5 Badou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een item.

3.6 Bij niet tijdige betaling door de klant of problemen bij eerdere bestellingen heeft Badou het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.Prijs

4.1 Onze prijzen zijn inclusief zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (en indien van toepassing exclusief handelingskosten) tenzij anders vermeld.

4.2 De prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, daarna onder voorbehoud van wijzigingen.

4.3. Voor bestellingen buiten de EU kunnen we niet garanderen dat er extra kosten van toepassing kunnen zijn. (Vanwege EU-regelgeving met betrekking tot douanekosten vanaf 1 juli)

4.4 Kortingscodes kunnen niet in rekening worden gebracht op reeds afgeprijsde producten. Kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd met andere acties.

5. Betaling

5.1 Betalen kan op een van de op de website vermelde manieren: Belfius Direct Net, Creditcard (Visa), IDEAL, KBC/CBC-Betaalknop, Bancontact, Paypal, Soft Banking en American Express.

5.2 Badou blijft eigenaar van de goederen totdat u deze volledig heeft betaald.

5.3. Voor bestellingen buiten de EU kunnen we niet garanderen dat er extra kosten van toepassing kunnen zijn. (Vanwege EU-regelgeving met betrekking tot douanekosten vanaf 1 juli)

6. Herroepingsrecht

6.1 Overeenkomstig de wet van 30 december 2013 met betrekking tot boek VI van het Wetboek van economisch recht “marktpraktijken en consumentenbescherming” heeft de consument het recht Badou binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product schriftelijk te informeren dat hij of zij wenst af te zien van zijn/haar aankoop, met uitzondering van de producten in het segment lingerie en badmode die zonder uitzondering niet geretourneerd kunnen worden als de verzegelde verpakking geopend is. Bekijk ons ​​retourbelei hier.  

6.2 Wij adviseren de consument het geretourneerde product in de originele verpakking, in perfecte staat, terug te sturen. Indien een artikel beschadigd wordt teruggestuurd, kan Badou van de consument een schadevergoeding eisen die in verhouding staat tot de waardevermindering die het artikel heeft ondergaan. (Artikel VI.51, §2 WER) Elke retourzending waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, wordt geweigerd

6.3 De kosten voor de retourzending zijn voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de consument.

6.4 Badou raadt aan om bij het retourneren van producten gebruik te maken van een koerier om het pakket via een Track en Trace nummer te kunnen volgen. Badou kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

6.5 De ​​terugbetaling zal gebeuren binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending door Badous, op voorwaarde dat aan alle voorwaarden zoals hierboven beschreven wordt strikt voldaan. Overeenkomstig artikel VI.50 §1-§3 WER.

7. Levering

7.1 We leveren de producten die op uw orderbevestiging staan ​​vermeld. Badou kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de klant met betrekking tot het leverings- of factuuradres en voor eventuele laattijdige leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren als gevolg van die fout.

7.2 De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw producten gaan op u over bij aflevering van de producten op het adres dat vermeld staat in uw orderbevestiging.

7.3 Wanneer een product op voorraad is, wordt het binnen 3 tot 5 werkdagen op uw afleveradres bezorgd. Dit leveringsschema is een indicatie en derhalve niet bindend.

7.4 Leveringen vinden plaats tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag (behalve op feestdagen).

7.5  Als een product niet op voorraad is, wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht van een andere bezorgdatum. Indien de consument niet akkoord gaat met de vertraging, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de consument een alternatief product bestellen. De prijs van de geannuleerde bestelling wordt terugbetaald of, in het geval van een bestelling van een alternatief product, wordt een nieuwe factuur gemaakt of gecrediteerd, rekening houdend met de prijs die is betaald voor het product dat is geannuleerd.

7.6 Indien wij niet binnen de afgesproken tijd kunnen leveren, ontvangt u hiervan bericht voordat de leveringstermijn is verstreken. Als we niet binnen de afgesproken tijd leveren, kun je besluiten je bestelling te annuleren en ontvang je binnen 30 dagen na annulering je geld terug.

7.7 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-bezorging door de koeriersdienst waarvan wij gebruik maken.

8. Garantie

8.1 Zonder afbreuk te doen aan het verzakingsrecht, kan de consument beroep doen op alle wettelijke garanties die bij de producten op onze website horen.

8.2 Wij garanderen dat onze producten overeenkomen met uw bestelling en voldoen aan uw normale verwachtingen gezien de specificaties van het product.

8.3 Badous is niet aansprakelijk voor technische gegevens verstrekt door de producent of het leveringsbedrijf.

8.4 De consument krijgt zijn geld terug voor de producten, als deze, met geldig bewijs, niet in overeenstemming zijn met de normale normen van het product of als ze een verborgen gebrek vertonen. Klachten kunnen per mail gestuurd worden naar info@badou.be

8.5 Wij hanteren de wettelijke minimale garantietermijn van twee jaar voor de levering van goederen, indien de goederen niet voldoen aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij defecten of storing van de goederen tot twee jaar na levering gratis herstel of vervanging mogelijk is.

Voor zover mogelijk en redelijk heeft u de keuze tussen reparatie of vervanging. Alleen in het geval dat de reparatie of vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een ​​prijsverlaging of ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Indien het gebrek of defect binnen de garantieperiode aan het licht komt, wordt het geacht al te bestaan ​​vóór de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na de garantieperiode van twee jaar dient u zelf aan te tonen dat het defect al aanwezig was op het moment van levering.

9 Overmacht

9.1 In geval van “overmacht” zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten zolang de overmacht voortduurt of wij kunnen de regeling definitief ontbinden.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht kan worden verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet goed functioneren van onze website, niet-tijdige of niet-levering van de toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Onze website, logo's, tekst, foto's, namen en in het algemeen elke communicatie is eigendom van Badou CommV – een bedrijf met maatschappelijke zetel te Lippenhovestraat 15, 9620 Zottegem,België en wordt beschermd door nationale en internationale auteursrechten en andere intellectuele-eigendomswetten die bij onze leveranciers of andere belanghebbenden gelden.

10.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals vastgelegd in dit artikel. Zo mogen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, etc. niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming.

10.3 Elke overtreding zal aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding, individueel te bepalen in elk geval en kan ook leiden tot een rechtszaak, waarvoor alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, die het Belgisch recht toepassen.

11. Klachtenafhandeling

11.1 Mocht je toch klachten hebben over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op via info@badou.be We zullen er alles aan doen om je klacht binnen 7 werkdagen.

12. Kortingscodes

12.1 Kortingscodes kunnen niet in rekening worden gebracht op reeds afgeprijsde producten. Kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd met andere acties.